Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

AKTUALNOŚCI

XVII Turniej Rycerski na Zamku w Liwie
17 sierpnia A.D 2019

Od roku 2001 na Zamku w Liwie odbywa się tur­niej rycer­ski, w któ­rym w szranki staje kwiat rycer­stwa pol­skiego. Liczne atrak­cje — pokazy walk pie­szych i kon­nych, kon­kurs stro­jów, jar­mark śre­dnio­wieczny, warsz­taty rze­mio­sła histo­rycz­nego oraz pokaz ogni sztucz­nych nadają tur­nie­jowi nie­po­wta­rzalny cha­rak­ter. W zacię­tych, peł­nych emo­cji wal­kach ryce­rze rywa­li­zują o tytuł Fech­mi­strza Liw­skiego. Co roku zakuci w sta­lowe zbroje wojow­nicy w z nie­za­wod­nymi mie­czami i topo­rami, przy­cią­gają swo­imi wyczy­nami tłumy widzów Szcze­gól­nie malow­ni­czo pre­zen­tuje się rycer­stwo konne oraz wie­czorna bitwa o zamek.

Kto zaś nie prze­żył jesz­cze pokazu fajer­wer­ków na łąkach nad Liw­cem powi­nien zro­bić to w tym roku. Nie­za­po­mniane wra­że­nie wywo­łują efek­tow­nie dobrane ognie sztuczne roz­świe­tla­jące mury zamku i odbi­ja­jące się w rzece przy podnio­słej muzyce w tle.

Pod­czas tur­nieju można zwie­dzić Muzeum Zbro­jow­nię na Zamku w Liwie – dwór miesz­czący zbro­jow­nię oraz podzi­wiać z wieży kra­jo­braz doliny Liwca, nie­ska­żony cywi­li­za­cją i malow­ni­czy, jak z XVIII- wiecz­nych pej­zaży. Ekspo­zy­cja muzeum, stale wzbo­ga­cana, zawiera mili­ta­ria od XV do XX w. oraz tka­niny meble i obrazy zna­nych mala­rzy. Nawet Ci, któ­rzy bywali wcze­śniej w liw­skim zamczy­sku powinni odwie­dzić eks­po­zy­cję z nowymi, wypo­ży­czo­nymi z Muzeum War­szawy i nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cymi zabyt­kami.

Wstęp – 10 złPLAKAT_TURNIEJ_RYCERSKI_2019.jpg

30 czerwca na Zamku w Liwie odbył się VI Międzynarodowy Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim.

Na kiermaszu kuchni regionalnej i rękodzieła swoje produkty prezentowało 70 wystawców, a ofertę turystyczną szlaku i Mazowsza prezentowali członkowie LOT Wielki Gościniec Litewski oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. 

Prezentacje konkursowe oceniała Komisja w składzie:

Joanna JakubiukPrzewodnic ząca Jury propagatorka kuchni regionalnej, podlaskiej

Maciej Nowickiszef kuchni Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

Magdalena Tomaszewska – Bolałek - Specjalistka od kultury azjatyckiej, badaczka kuchni, autorka książek o tematyce kulinarnej

Maria Sudnik – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o. Siedlce

Można już przesyłać zgłoszenia na Turniej Smaków, który odbędzie się 30 czerwca na Zamku w Liwie. 

Mile widziani wystawcy z rękodziełem, kuchnią regionalną - koła gospodyń, producenci żywności ekologicznej, gospodarstwa agroturystyczne. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach kulinarnych "O Kielich Wojciecha Wielądko" na "Najlepszą potrawę regionalną ze szlaku oraz na "Gościniec z podróży", czyli kulinarną pamiątkę z podróży. 

Prosimy pamiętać o uregulowaniu płatności za stoisko przed imprezą. 

Osoby, które nie prześlą kart zgłoszeniowych i nie uregulują płatności przed imprezą, nie będą brane pod uwagę podczas selekcji wystawców na kiermasz  oraz nie zostaną wpuszczone na teren imprezy. 

Regulaminy i karty zgłoszeń w zakładce TURNIEJ SMAKÓW 

 

KONTAKT: Katarzyna Sobieska te. 536838500, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Walne Zebranie Sprawozdawcze LOT Wielki Gościniec Litewski z działań za 2018 rok, odbędzie się 29 marca 2019 roku w Sokołowskim Ośrodku Kultury (ul. Wolności 27, Sokołów Podlaski) w "Galerii".

I termin - godz. 11.00 

II termin - godz. 11.15

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Wolnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2018 r.

Lokalna Organizacj Turystyczna Wielki Gościniec Litewski została nagrodzona za wydawnictwo "Wielki Gościniec Litewski (Warszawa - Wilno)" opowiadające o historycznym trakcie. Przewodnik zaprasza w podróż po Wschodnim Mazowszu i Podlasiu i do poszukiwania śladów dawnych historii dzisiaj. Pokazuje jakie znaczenie dla poszczególnych miasteczek miało położenie na ważnym trakcie oraz co obecnie można tam zobaczyć. 

Konkurs "Róża Regionów"  organizowany jest przez redakcję Wiadomości turystycznych, gdzie oceniane są wydawnictwa, aplikacje mobilne promujące regiony, miasta i produkty turystyczne. "Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów promujących polskie produkty turystyczne, a tym samym wspieranie rozwoju marketingu terytorialnego. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do redakcji wpłynęło 130 zgłoszeń od miast, powiatów, gmin, województw, lokalnych grup działania, LOT-ów i ROT-ów, stowarzyszeń i fundacji."(cytat WT).

LOT  WGL otrzymał nagrodę główną w kategorii projekty specjalne. 

Nagroda została wręczona 1 lutego podczas Targów Tour Salon w Poznaniu, a w imieniu LOT WGL odebrała ją Małgorzata Borkowska z Fundacji Mazowiecka Micha Szlachecka, Dwór Mościbrody. 

KS

25 stycznia w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca oznakowanie turystycznego szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Tutaj w Sokołowie Podlaskim - gdzie zrodził się pomysł reaktywacji historycznego szlaku biegnącego przez miasto, jako szlaku turystycznego. 

Na konferencję licznie przybyli członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej, samorządy ze szlaku, jak i pasjonaci chcący promować swoje miejscowości i lokalne inicjatywy. 
Maria Koc - pomysłodawczyni reaktywacji szlaku opowiedziała o historii szlaku i pomyśle, który zrodził się około 10 lat temu na promocję regionu poprzez historyczny trakt. 
P. Marcin Celiński - Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury i Katarzyna Sobieska z biura LOT WGL opowiedzieli o projekcie znakowania i o tym jak działamy. 
Sokołów ponownie odwiedził Georg Forster  ( w tę postać wcielił się Paweł Kryszczuk) bo jak wiemy - podróż w czasie na szlaku WGL jest możliwa! ;)
Zaproszeni goście obejrzeli również inscenizację "Na Rocha - zabawy w karczmie" w wykonaniu ZPiT Sokołowianie, gdzie można było poczuć się jak w dawnej sokołowskiej karczmie podczas sierpniowej zabawy odpustowej na św. Rocha. 

Serdecznie zapraszamy samorządy, obiekty na szlaku, przedsiębiorców, pasjonatów i wszystkich zainteresowanych na konferencję podsumowującą oznakowanie szlaku turystycznego Wielki Gościniec Litewski „Gościńcem przez Mazowsze i Podlasie”.

Konferencja odbędzie się w Sokołowie Podlaskim - miejscu, gdzie narodził się pomysł reaktywacji dawnego traktu Warszawa – Wilno i w przyszłym roku zostanie otwarte Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski działa od 2012 roku. Wielki Gościniec Litewski to historyczny trakt handlowy i pocztowy, który łączył Warszawę i Wilno. Biegł przez Sulejówek – Okuniew – Stanisławów – Dobre – Liw – Węgrów – Sokołów Podlaski – Granne - Bielsk Podlaski – Sokółkę – Czarną Białostocką – Kuźnicę – Grodzieńszczynę do Wilna. Na szlaku turystycznym znajdują się również Ciechanowiec , Pobikry, Drohiczyn, Supraśl i Ziołowy Zakątek w Korycinach.

Początek o godz. 11.00. Szczegółowy program:

- Rozpoczęcie i przywitanie gości

- Wystąpienie Wicemarszałek Senatu Marii Koc – pomysłodawczyni reaktywacji historycznego traktu
- Prezentacja "Wielki Gościniec Litewski – ponadregionalna marka turystyczna"
- Prezentacja „Podsumowanie projektów oznakowania szlaku”
- Spektakl „Na Rocha” w wykonaniu ZPiT Sokołowianie

Znakowanie szlaku było finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (odcinek Sokołów Podlaski - Kuźnica) oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego (odcinek Węgrów - Sulejówek).

 

Plakat do pobrania

Kolejne miejscowości na szlaku zostały oznakowane.

Projekt obejmował postawienie tablic informacyjnych w miejscowościach w powiecie mińskim i węgrowskim oraz oznakowaniu szlaku samochodowego w powiecie węgrowskim. Niebawem znaki pojawią się również na terenie powiatu mińskiego dzięki LGD Ziemi Mińskiej. Tablice zostały postawione w kluczowych punktach na szlaku tj. w miejscowościach: Sulejówek, Okuniew, Kąty Goździejewskie Drugie (Gmina Dębe Wielkie), Stanisławów, Dobre, Roguszyn, Pniewnik (Gmina Korytnica), Liw i Węgrów.

Szlak Welki Gościniec Litewski łączy różnorodną tamatykę pod hasłem dawnego traktu i zaprasza turystę do poznania regionu w różnych jego aspektach tj. zabytki, historia, wielokulturowość, wielkie osobistości, kulinaria, piękna przyroda. Reaktywacja dawnego traktu handlowego i pocztowego pozwoli w pełni wykorzystać potencał historyczny i kulturowy tych ziem. Oznakowany szlak jest teraz wskazówką dla pasjonatów historii, turystów a także mieszkańców, którzy dzięki tablicom i znakom mogą poszerzyć swoją wiedzę o regionie oraz odkrywać nowe miejsca na Mazowszu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie wynosiło 31 000,00 zł.

15 grudnia w godzinach 13.00-19.00  zapraszamy na Świąteczny Kiermasz w Warszawskim Centrum Kultury podczas którego będzie można wziąść udział m.in. w warsztatach tworzenia ozdób i wycinanek z opłatka.

Na stoiskach wystawcy z Wielkiego Gościńca Litewskiego. Będą z nami: Zaścianek Polski ze staropolskimi pierniczkami, Dwór Mościbrody: pasztet z karpia, karp wędzony oraz wędliny, Stefan Ambroziak z miodem z Pasieki w Krzemieniu, Małgorzata Pepłowska- rękodzieło, Stadnina Koni w Nowej Wsi Kosowskiej, Marek Sienkiewicz: kiszonki, kapusta, sok z kiszonych buraków, Piernikowa zachcianka z pierniczkami dekorowanymi, Ela Wieczorek ze świątecznymi ozdobami i dekoracjami, Bogusława Gryz z konfiturami i ciastami oraz warsztaty rękodzieła z Mitowską Zagrodą, Czerwonymi Koralami, Anną Szpurą i Zespołem Korniczanie.

Jarmark będzie częścią wydarzenia, podczas którego weźmiemy udział w Międzynarodowym Koncercie Świątecznym. 

Adwent to wspólne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela oraz czterotygodniowy okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. 

W tym szczególnym czasie na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego odbędzie się wiele imprez przywołujących dawne tradycje Mazowsza i Podlasia:

Warszawa Wawer: 15 grudnia Kiermasz Świąteczny 

Miasto Sulejówek: 16 grudnia III Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Gwiazdka pod Ratuszem

Dębe Wielkie: 16 grudnia Rodzinne warsztaty świąteczne i Kiermasz Świąteczny oraz Koncert Macieja Miecznikowskiego i wspólne kolędowanie

Węgrów: 16 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy

Sokołów Podlaski: 16 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy, 18 grudnia XVIII Powiatowe Prezentacje Gry na Ligawkach

 

 

W dniach 22-24 listopada 2018r. w Pałacu Kultury w Warszawie odbyły się Targi TT Warsaw DOLCE VITA F4, po raz kolejny była to okazja do nawiązania cennych relacji oraz zaistnienia na rynku krajowym jak i międzynarodowym, a także do zaprezentowania swojej oferty szerokiej gamie odbiorców.

 

 

 

 

 

Członkowie LOT Wielki Gościniec Litewski na stoisku Mazowsza aktywnie promowali szlak i jego atrakcje razem z Mazowiecką Regionalna Organizacją Turystyczną, Stadniną Koni w Nowej Wsi Kosowskiej, przedstawicielami Zamku w Liwie, Zwierzyńce Eurostruś w Borzychach oraz Gościńcem Goździejewskim. 

 

 

 

Oprócz tego o atrakcjach na szlaku opowiadała Barbara Tekieli, podczas konferencji dotyczącej Turystyki wiejskiej.

 

 

 

 

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski wzięła również udział w spotkaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Turystycznych.

 

 

 

 

 

 

 

11 listopada na Karkowskim Przedmieściu w Warszawie świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Znaleźć nas można było na Kampusie Uniwerystetu Warszawskiego gdzie prezentowaliśmy naszą Kuchnię ze szlaku- bo to właśnie tutaj nasz szlak się rozpoczyna.

Można było skosztować kuchni mazowieckiej, podlaskiej i potraw nagrodzonych podczas kilku edycji Turnieju Smaków. Na naszych stoiskach zagościły takie potrawy jak: pierogi z gęsiną okraszone cebulką, gęsie pipki- gulasz, gęsie kęski pieczone na modrej kapuście, smażony karp, pasztet z karpia, które zaserwował Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka: Restauracja Dwór Mościbrody i Zaścianek Polski. Pierogi, zaguby, barszcz zaserwował Gródek nad Bugiem, a także słodkości od Cukierni Babeczki z Sulejówka tj. ciasto Adelci, Rogale z białym makiem, Suchary Marszałka i Kawa Żołędziowa z Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.

Na stoisku można było zakupić Niepodległościowy zestaw upominkowy "Gościniec z podróży Wielkim Gościńcem Litewskim". W zestawie znajdował się przysmak dwóch wielkich Polaków: Kawa żołędziowa, którą pijał Fryderyk Chopin oraz Cynamonowe Suchary Marszałka Piłsudskiego.

Stosiko odwiedziły tłumy, rodziny z dziećmi, turyści z kraju jak i obcokrajowcy, którzy próbując naszych regionalnych potraw w rodzinnym gronie świętowali tę huczną uroczystość.

Turniej Smaków. Jesień na Wielkim Gościńcu Litewskim

                28 października 2018 r. w Sokołowie Podlaskim, mieście, które niegdyś słynęło z Cukrowni Elżbietów, przez które przebiega historyczny szlak pocztowy Wielki Gościniec Litewski odbędzie się Turniej Smaków. Potrawy przygotowane przez uczestników powalczą w dwóch konkursach : „Na Jesienną potrawę” i „Na zestaw deserowy: kruche ciastko i konfitura”.

Jesień to czas kiedy wszyscy szykują się na okres zimowy i najchętniej spędzają ten czas w domowym ciepłym zaciszu. Zachęcamy jednak mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, a także innych pobliskich miejscowości do korzystania i spędzania tego czasu aktywnie razem z nami poza domem. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, dla każdego niezależnie od wieku.

                Turniej smaków to impreza pełna atrakcji dla całej rodziny. Na miejscu będzie można skosztować dań regionalnych, np. z ziemniaków, a także innych przetworów z okolicznych gospodarstw i lasów od lokalnych producentów. Na pewno będzie też coś na słodko, bo będziemy w Sokołowie, gdzie od XIX wieku działała prężnie Cukrownia założona przez Elżbietę Hirschmann.


W dniach 15- 16 września odbył się II Warszawski Festiwal Kulinarny "Królewski stół" z udziałem Wielkiego Gościńca Litewskiego. W ogrodach Villa Intrata prezentowaliśmy naszą kuchnię na dawnym trakcie pocztowy, bo pamiętajmy, że dawniej stacje pocztowe to miesjca, gdzie można było się posilić przed dalszą podróżą. Dziękujemy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za zaproszenie.

A oto dzielna załoga LOT WGL- ludzie dzięki którym stosiko tętniło życiem i można było posmakować najlepszych rzeczy gościńca. A byli z nami: Gródek nad Bugiem, Latosowo, Cukiernia Babeczki, Mitowska Zagroda, Gościniec Goździejewski, Piekarnia Rzemiosło i Gospodarstow Ekologiczne "Na zapowiedzi".

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski podpisała umowę na realizację zadania "Znakowanie szlaku Wielki Gościniec Litewski". Zadanie będzie realizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kwota dotacji wynosi 31 tysięcy.

W ramach dotacji postawione będą tablice informacyjno promacyjne na mazowieckim odcinku szlaku w miejscowościach: Sulejówek, Dębe Wielkie, Okuniew, Stanisławów, Dobre, Pniewnik, Roguszyn, Liw, Węgrów. W ramach dotacji wykonane zostanie również turystyczne znakowanie drogowe na odcinku powiatu węgrowskiego. W powiecie mińskim onakowanie drogowe zostanie sfinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Do końca 2019 roku cały szlak Wielki Gościniec Litewski zostanie oznakowany. 

W dniach 15-16 września na II Warszawskim Festiwalu Kulinarnym zaprezentujemy "Kuchnię na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego".

Na stoisku będziemy prezentować potrawy z regionów przez które przebiega szlak: Mazowsza i Podlasia, które wpisały się w historię regionu i od wieków były tutaj znane, a które dziś prezentujemy w nowej odsłonie. Serwowane dania zostały nagrodzone m.in. podczas V edycji Międzynarodowego Turnieju Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim. Na stołach pojawi się: polewka z barszczu serwowana przez "Latosowo" nagrodzona Kileichem Wojciecha Wielądko podczas Turnieju Smaków w 2017 roku, tradycyjne dania z Podlasia zaserwuje "Gródek nad Bugiem", "Cukiernia Babeczki" z Sulejówka zaprezentuje ulubione Cynamonowe Suchary Marszałka Piłsudskiego, które otrzymały nagrodę dziennikarzy podczas Turnieju Smaków w 2016 roku, do tego polecamy Dębską Kawę Żołędziówkę nagordzoną Kielichem Wojciecha Wielądko na Turnieju Smaków 2015 roku, którą zaparzy "Gościniec Goździejewski", "Gospodarstwo Na Zapowiedzi" zaprezentuje swoje sery i przetwory z mleka nagrodzone Kielichem Wojciecha Wielądko za "Gościniec w Podróży" 2018 roku, "Piekarnia Rzemiosło" z chelebem żytnim oraz "Mitowska Zagroda" z tradycyjnym sękaczem i domowymi konfiturami. Na stoisku będzie można nabyć najnowsze wydawnictwo broszurę z przepisami Marcjanny Oborskiej z Ziemi Litewskiej z XIXw, oraz ulotki o atrakcjach i impreazch na szlaku m.in. kolejnej imprezie kulinarnej Turniej Smaków Jesień na Gościńcu Litewskim 28 października w Sokołowie Podlaskim.

 

 

W dniach 4 -5 września LOT WGL włączyła się w ogólnopolską akcję Poczty Polskiej Bieg Pocztyliona. 4 września rowerzyści z Mińskiej Grupy Rowerowej i Węgrowa spotkali się w Bielsku Podlaskim, aby poznać jego historię  przygotować do porannego startu. 

Rowerzyści zwiedzali Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, gdzie o historii miasta i okolic opowiadał regionalista pan Doroteusz Fionik. 

5 wrześnie, o 5.00 rano spod ratusza w Bielsku Podlaskim grupa wyruszyła w kierunku Kleszczeli.  W Biegu udział wzięli również przedstawiciele Bielskiej Inicjatywy Rowerowej. 

Celem Biegu Pocztyliona jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach Podlasia         i pogranicza Polsko - Litewsko - Białoruskiego. O wspólnych tradycjach, wspólnej przeszłości, uformowanej przez szereg społeczności etnicznych,  kulturowych, wyznaniowych. Złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali życie za wolność i niepodległość. Popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności pocztowej w latach 1386 - 1611 na Szlaku Jagiellońskim, popularyzacji kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z eduka-cją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, a poprowadzenie biegu przez Wilno i Grodno , ma za zada-nie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za wschodnią granicą.

V Międzynarodowy Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim odbył się 1 lipca 2018 roku w Węgrowie. 

Podczas turnieju organizowana sa dwa konkursy: 

- gościniec z podróży 

- najlepsz potrawa regionalna na szlaku Wielkego Gościńca Litewskiego 

Prezentacje konkursowe oceniała Komisja w składzie

 Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP, etnograf, pomysłodawczyni Wielkiego Gościńca Litewskiego i Turnieju Smaków

 Joanna Jakubiuk – Przewodnicząca Jury propagatorka kuchni regionalnej, podlaskiej

Aneta Dąbrowska – Bogucka – Kierownik Wydziału Marketingu Terytorialnego w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki UMWM

 Małgorzata Buttitta – antropolog kultury, znawczyni dawnej kuchni polskiej

Maciej Nowicki – szef kuchni Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

V Międzynarodowy Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim

1 lipca 2018 r.

Rynek Mariacki w Węgrowie

1. Miejsce kiermaszu: Rynek Mariacki w Węgrowie. Kiermasz odbywa się w godzinach 10.00 – 19.00. Impreza odbywa się na płycie rynku.

Konferencja, warsztaty genealogiczne i konkursy kulinarne odbywają się w Bibliotece Miejskiej tuż obok rynku.

2. Po przybyciu na miejsce należy udać się do biura imprezy (namiot organizatora przy Bibliotece) podpisać listę i odebrać identyfikator wystawcy, co ułatwi poruszanie się po terenie i parkingu.

W dniach 17 -23 czerwca grupa ochotników przejechała trasę kilkuset kilometrów, Warszawa - Wilno. Rajd na 100-lecie odzyskanie niepodległości wyruszył spod pomnika Marszłaka Piłsudskiego w Sulejówku, a zakończył się na Cmentarzu na Rossie w Wilnie. Uczestnicy rajdu odwiedzili miejscowości: Sulejówek, Liw, Węgrów, Sokołów, Drohiczyn, Turośń Kościelną, Supraśl, Sokółkę, Różanystok, Giby, Bereźniki, Druskienniki, Marcinkańce, Turgiele i Wilno. W rajdzie udział wzięli członkowie Mińskiej Grupy Rowerowej, ZHP Hufiec Mińsk Mazowiecki i inni. Na zakończenie rajdu do uczestników dołączyła pani Maria Koc. 

Fot. A. Łukasiak

14 maja w Wasilkowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące współpracy z samorządami z województwa podlaskiego w ramach Wielkiego Gościńca Litewskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Maria Koc - pomysłodawczyni reaktywacji szlaku, Roman Postek - Prezes, Marcin Celiński i Krzysztof Płochocki.

Celem spotkania było zachęcenie kolejnych samorządów do przystąpenia do projektu i współpracy w ramach LOT WGL. 

Pani Maria Koc opowiedziała o projekcie Wielki Gościniec Litewski i o tym, że szlak jest szansą wspólnej promocji Mazowsza, Podlasia, a także całej Polski.

Podczas prezentacji przedstawione zostały dotychczasowe działania i projekty,  współpraca z Podlaską i Mazowiecką REegionalną Organizacją Turystyczną oraz zasady działania LOTu jako platformy współpracy dla samorządów, przedsiębiorców i ośrodków kultury.

Na spotkaniu przedstawione zostały również plany oznakowania szlaku samochodowego oraz zapropnowane miejsca postawienia tablic informacyjnych.

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn, Perlejewo, Bielsk Podlaski, Sokółka, Supraśl, Wasilków, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do LOT WGL.

Podpisanie umowy na oznakowanie Szlaku Wielki Gościniec Litewski

Po kilku latach intensywnych działań udało się pozyskać środki na oznakowanie znaczącego w tej części Polski szlaku turystycznego. Do końca 2018 roku przy drogach pojawią się znaki informujące turystów o Wielkim Gościńcu Litewskim.

7 maja 2018 r., na Zamku w Liwie została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a LOT Wielki Gościniec Litewski na realizację zadania „Znakowanie Szlaku Wielki Gościniec Litewski”. Ministerstwo Sportu reprezentował Jarosław Stawiarski Sekretarz Stanu, Wiceminister ds. Turystyki, LOT WGL - Prezes Roman Postek wraz z Zarządem.

W ramach projektu szlak zostanie oznakowany, tzn. posadowione zostaną znaki drogowe wyznaczające przebieg szlaku oraz znaki kierujące na poszczególne atrakcje m.in. Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu czy Ziołowy Zakątek w Korycinach. Przy najważniejszych obiektach m.in. w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Miedznie, pojawią się tablice informacyjne z mapą szlaku i informacją o obiekcie.

Wysokość pozyskanej przez LOT WGL dotacji wynosi 250.000 zł. Środki zostały pozyskane w ramach konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

LOT WGL oczekuje również na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na oznakowanie szlaku w jego części mazowieckiej w ramach konkursu ofert "Turystyka i krajoznawstwo". Dotacja na oznakowanie drogowe pow. węgrowskiego oraz tablice informacyjne wynosi 31.000 zł. 

Za oznakowanie drogowe szlaku na terenie powiatu mińskiego odpowiedzialna jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. 

Międzynarodowy Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim - cykliczna impreza kulinarna odbędzie się 1 lipca 2018r. w Wegrowie. Tegoroczna edycja odbędzie się w Wegorie ze względu na remont i przebudowę na Zamku w Liwie. Organizatorami imprezy są: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski oraz Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. 

Dokumenty do pobrania dla wystawców: 

KARTA KIERMASZ

KARTA KONKURSY KULINARNE

REGULAMIN KIERMASZ

REGULAMIN KONKURSY KULINARNE

 

Wielki Gościniec Litewski na targach „Na Styku Kultur” w Łodzi

 

24 edycja Targów – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur odbyła się w dniach 16-18 marca w Hali EXPO – Łódź. Zgromadziła ponad 100 wystawców oraz regiony turystyczne z całej Polski oraz ponad 7 tysięcy zwiedzających odwiedziło stoiska organizacji i instytucji turystycznych oraz samorządowych, biur podróży, muzeów, hoteli i producentów regionalnej żywności. Publiczność mogła skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych zarówno przez organizatorów, jak i wystawców. Nie zabrakło konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak: vouchery, zaproszenia i bilety wstępu do najciekawszych miejsc turystycznych naszego kraju.Regionem Partnerskim tegorocznej edycji targów byłoŚwiętokrzyskie

Lokalna Organizacja Turystyczna prezentowała się na stosiku Mazowsza zaaranżowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ekspozycja Mazowsza promowała wypoczynek w stylu slow road, co znakomicie komponowało się z ofertą członków LOT WGL. LOT WGL reprezentowali: Mikołaj Karpowicz (zamek Liw), Eliza Maciopa (Wypoczynek w EUROSTRUŚ) oraz członek zarządu LOT WGL – Barbara Tekieli.

Nie zabrakło rycerza z zamku w Liwie oraz nowego członka LOT – „Wypoczynek w EUROSTRUŚ”, miasta Sulejówka (Cukiernia babeczki i Dom Restauracyjny „U Dziadka”) oraz oferty Gospodarstw Agroturystycznych takich jak: Latosowo, Mitowska Zagroda, Stadnina Koni w Nowej Wsi Kosowskiej, a także propozycji Gościńca Goździejewskiego z Gminy Dębe Wielkie, Oddziału Węgrowskiego PTTK i Zamku w Liwie.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków  Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski. Walne  zebranie odbędzie się 19 marca 2018 r. na Zamku w Liwie. 

Pierwszy termin godz. 11.30. W przypadku nie zebrania się kworum (połowa liczby członków) wówczas zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 12.00. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 r.

Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

4. Podjecie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2017

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LOT WGL w roku 2017

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 r. i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.                                                    

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski  w tym: Znakowanie szlaku WGL - projekty

 

W czerwcu 2017 roku Wielki Gościniec Litewski został wyróżniony w konkursie EDEN (European Destination of Excellence) na etapie krajowym. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była turystyka kulturowa, która jest również ważnym elementem promocji szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Wśród zgłoszonych destynacji przyznano nagrodę główną i dwa wyróżnienia, w tym dla Szlaku Wielki Gościniec Litewski.

Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, w Polsce za pośrednictwem Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyróżnieni i nagrodzeni mogą posługiwać się odznaczeniem „Najlepsza destynacja turystyczna w Europie”.  Celem konkursu jest promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie, a jeszcze mało znanych. Wyróżnienie daje możliwość szerszej promocji Wielkiego Gościńca Litewskiego, miast  obiektów na szlaku, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, udział w spotkaniach z przedstawicielami innych nagrodzonych i włączenie do europejskiej sieci turystycznej EDEN.

W sezonie letnim na Wielkim Gościńcu Litewskim organizowanych jest wiele imprez prezentujących walory regionu, kuchnię i atrakcje na szlaku. Zapraszamy do podróży szlakiem w sierpniu:

 

05.08 - Otwarte Wrota Stadnina Koni w Nowej Wsi Kosowskiej 

05-06.08 - Dni Węgrowa 

06.08 - "Tańce na Gościńcu. Walczyk"

12.08 - Turniej rycerski na Zamku w Liwie

13.08 - Dożynki w Stanisławowie

13.08 - XVII Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu 

26.08 - "Tańce na Gościńcu. Polka"

W ostatnich dniach roku szkolnego, uczniowie ze szkoły Podstawowej z Sabni wybrali się na Szlak Wielkiego Gościńca Litweskiego, aby odkryć tajemnice Zamku w Liwie. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej oraz a grze terenowej na podzamczu. Każda drużyna musiała wybrać sobie nazwę, m.in. Waleczne Smoki, czy Srebrne Tarcze oraz wykonać kilka zadań. Nastęnego dnia w szkole każda drużyna otrzymała nagrody za udział oraz pamiątkowe dyplomy.  

Szlak Wielki Gościniec Litewski wyróżniony w konkursie EDEN (European Destinations of Excellence) 2017. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji była turystyka kulturowa, która jest również ważnym elementem promocji szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Wśród zgłoszonych destynacji przyznano nagrodę główną i dwa wyróżnienia, w tym jedno dla Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. 

Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, w Polsce za pośrednictwem Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyróżnieni i nagrodzeni mogą posługiwać się oznaczeniem "Najlepsza destynacja turystyczna w Europie". 

Gratulacje i podziękowania dla pani Marii Koc - pomysłodawczyni reaktywacji dawnego traktu handlowego jako produktu turystycznego oraz członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, samorządowców, osób prywatnych, instytucji oraz wszystkich, którzy angażują się w projekt i przyczyniają się do promocji Szlaku, który staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką turystyczną. 

IV Turniej Smaków za nami. Wiele atrakcji i warszatów artystycznych i kulinarnych. Inauguracja akademii hisoryczno-kulinarnej "Akademii Pana Wielądko".

Poniżej wyniki konkursów kulinarnych. 

 

Kolejna okazja do poznania okolic Warszawy i pięknych miejsc na Mazowszu. Rajd "Trzy Powiaty" poprowadzi nad przez Stanisławów - Dobre - Siennicę - Mariańskie Porzecze - Maciejowice - Jeruzal - Kiczki Pierwsze - Ptaki - Nowy Zglechów - Liw. Impreza odbywa się w dniach 24 - 25 czerwca 2017r., a punktem kulminacyjnym będzie Turniej Smaków na Zamku w Liwie. Dla tych, co przed Turniejem chcą nabrać apetytu - świetna okazja do wspaniałej przygody! Szczegóły na facebooku: Charytatywny Rajd Samochodowy

Festiwal kuchni na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. W otoczeniu nieskażonej przyrody, u podnóża Zamku w Liwie, nieopodal wijącej się rzeki Liwiec, znów odkryjemy smaki Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Możliwość degustacji i zakupu produktów i dań z kuchni: mazowieckiej, podlaskiej, litewskiej i tatarskiej. Inauguracja Akademii kulinarnej im. Wojciecha Wielądko i liczne pokazy kulinarne – to wszystko 25 czerwca na Zamku w Liwie. 

Gośćmi specjalnymi imprezy będą Joanna Jakubiuk i Jan Kuroń. 

Program imprezy

Rajd Wielkim Gościńcem Litewskim,  w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się w dniach 19 -21 maja 2017r. Grupa śmiałków wyruszyła 19 maja z Sulejówka, aby dotrzeć do Wilna, po drodze zwiedzając punkty na Szlaku WGL.  

Przypominamy o konkursach kulinarnych o Puchar Wojciecha Wielądko:

- Na "Najsmaczniejsza potrawę regionalną na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego" 

- Na "Gościniec z podróży" - kulinarna pamiątka ze szlaku WGL

Oprócz tego, każdy kto produktuje żywność ekologiczną, regionalną, wytwarza rękodzieło - może wziąć udział w kiermaszu.

UWAGA! Osoby, które biorą udział w konkursach, a chcą wziąć również udział w kiermaszu muszą wypełnić kartę zgłoszeń na kiermasz. 

Akademia kulinarno – historyczna im. Wojciecha Wielądko działająca w ramach LOT WGL w maju 2017 rozpoczęła działalność. Pierwsze warsztaty odbyły się w powiecie miński w miejscowościach Dobre i Ruda (Gm. Dębe Wielkie).

Pomysł Akademii kulinarnej zrodził się podczas Turnieju Smaków na Zamku w Liwie. Kulinaria są ważnym elementem tożsamości każdego regionu, dlatego pani Małgorzata Buttitta – pomysłodawczyni Akademii Pana Wielądko zaproponowała kontynuację działań turniejowych przez cały rok. Aby nasza historia, dziedzictwo kulinarne i świadomość wartości lokalnych produktów dotarła do większej liczby osób. Działania Akademii będą trwała cały rok, a Turniej Smaków będzie corocznym podsumowaniem. 

Zapraszamy na samochodowy Rajd Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego.  Podczas rajdu będzie można zobaczyć miejsca, które na codzień nie są dostęne. Zobaczymy Gościniec Goździejewski w Gminie Dębe Wielkie, Zamek w Liwie, Krypty klasztoru w Węgrowie, Zajazd w Miedznie, starą cukrownię w  Sokołowie Podlaskim, Drohiczyn, Wilno. 

Złaszamy auta ( całe załogi). Uczestnikiem może być każdy, samochód nie musi być zabytkowy, udział brać mogą również motocykliści. 

Do pobrania karty zgłoszeń, które należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery do kontaktu: 536838500 , 664956674

LOT WGL wraz z  partnerami wziął udział w Targach turystyki wiejskiej - Agrotravel  w dniach 7 - 9 kwietnia 2017 r. 

Odwiedzający stoisko Mazowsza (które dzięki licznym atrakcjom zdobyło nagrodę za najlepsze stoisko) usłyszeli o historii szlaku Wielkiego Gościńca i ciekawych miejscach do odwiedzenia w podróży z Warszawy do Wilna. 

Dużym powodzeniem cieszyła się degustacja "Gościńców z podróży", które do Kielc przywieźliśmy ze szlaku, a były to: Dębska Kawa Żołędziówka oraz Cynamonowe Suchary Marszałka, czyli ulubione słodkości Józefa Piłsudskiego. 

Jak zawsze na stoisku broń prezentował rycerz z Liwa zapraszając na zamkowe imprezy.  

III Międzynarodowy Turniej Smaków znalazł się wśród pięciu najlepszych produktów Mazowsza. 30 marca 2017 r. Wręczenie certyfikatów odbyło się 30 marca 2017 r. podczas Seminarium Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich.

Pan Roman Postek, Prezes LOT Wielki Gościniec Litewski - odebrał certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2016  przyznany imprezie kulinarnej zorganizowanej na Zamku w Liwie już po raz trzeci. 

Organizatorzy Turnieju Smaków dziękują uczestnikom konkursów kulinarnych, Lokalnym Grupom Działania, Członkom Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski za włączenie się w przygotowanie imprezy i uświetnienie jej swoją obecnością oraz przygotowanymi atrakcjami. Przede wszystkim dziękują za włączenie się w realizację wspólnego celu, którym jest kultywowanie polskiej tradycji kulinarnej na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Mamy nadzieję, że kolejne przedsięwzięcia będą równie owocne, a kulinarna uczta na Zamku w Liwie już 25 czerwca 2017r. Zapraszamy! 

19 maja w Sulejówku startujemy z Charytatywnym Rajdem Samochodowym, który zakończymy 21 maja w Wilnie!

Trasa Radju prowadzi szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego. Każdy kto wybierze się z nami w tę niezwykłą podróż, oprócz wspaniałej przygody, staje się DARCZYŃCA Możesz Więcej
Zbieramy na budowę DOMU - Wielospecjalistycznego Ośrodka Dla Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mińskim.

Nasz rajd to nie jest wyścig! Rajd to przygoda, szansa na spojrzenie na świat z innej perspektywy. 
Odwiedzimy wiele wspaniałych i mało znanych atrakcji jakie oferuje nam historyczny szlak WGL Wielki Gościniec Litewski i odkryjemy tajemnice takich miejscowości jak: Sulejówek, Liw, Węgrów, Sokołow Podlaski, Miedzna, Drohiczyn.
Już dzisiaj rezerwujcie czas i namawiajcie znajomych.
Na naszym profilu będziemy publikować wszystkie potrzebne informację.  facebook/CRS

 

Trasa Rajdu: 

START U MARSZAŁKA – przy pomniku "Ławeczka".  Urząd Miasta przygotuje stoisko, gdzie będzie można spróbować ulubionych słodyczy Piłsudskiego „Cynamonowych Sucharów Marszałka”, które zrobiły furrorę podczas III Turnieju Smaków na Zamku w Liwie, zdobywając nagrodę. 

Dnia 20 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków LOT WGL, podczas któego wybrano Władze LOT WGL.  Prezesem LOT WGL ponownie został wybrany Roman Postek (Dyrektor Muzuem Zbrojowni na Zamku w Liwie). Członkami Zarządu zostali wybrani: Maria Koc, Barbara Tekieli, Krzysztof Płochocki, Aneta Rybarczyk, Anna Piotrkowicz, Marcin Celiński. W skład Komisji Reiwzyjnej weszli: Zbigniew Bocian, Bogusława Retkowska, Maria Truszkowska. 

Regionalna Kapituła przy Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  wyróżniła Miedzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie jako jeden z pięciu najlepszych produktów turystycznych Mazowsza w 2016 roku. Impreza otrzyma  certyfikat  „Najlepszy Produkt Turystyczny województwa mazowieckiego”.

Turniej Smaków jest imprezą organizowaną cyklicznie od 2014 i spotkała się już z dużym zainteresowaniem lokalnych i zagranicznych wystawców. Podczas imprezy odbywają się konkursy kulinarne o Kielich Wojciecha Wielądko - autora pierwszej książki kulinarnej w języku polskim pochądzącym z leżących nieopodal Liwa - Wielądek (pow. węgrowski). 

Ciekawostką są wybierane podczas konkursu "Gościńce z podróży", czyli kulinarne pamiątki z podróży szlakiem Wielkiego

Wszystkich członków LOT WGL zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Walne zebranie odbędzie się 20 lutego 2017r. o godz. 10.30 (I Termin) i 10.45 (II Termin) w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. 

Proponowany porządek obrad:

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach, LOT WGL włączył się w przygotowanie Konferencji podsumowującej rok Sienkiewicza.

Festiwal Sienkiewiczowski w Ekonomiku to całoroczna akcja mająca na celu przybliżenie postaci Sienkiewicza i jego twórczości uczniom i pracownikom szkoły. 9 grudnia odbyło się podsumowanie akcji połączone z prezentacją kulinariów wymienionych na kartach Trylogii. Podczas konferencji uczniowie i goście mogli usłyszeć o tym "Co dawniej jadano" - opowiadała p. Małgorzata Jankowska Buttitta - antropolog, blogerka kulinarna i Członek LOT WGL.

Wielki Gościniec Litewski na salonach Warszawy! Tym razem WGL zaprezentowany został w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Podkład muzyczny - polonez Ogińskiego "Pożegnanie z Ojczyzną". Była degustacja kawy żołędziówki, którą przekazała Gmina Dębe Wielkie oraz ciasteczek z żołędzi Pani Bogusi Retkowskiej, pomysłodawczyni i właścicielki Gościńca Goździejewskiego. Pokazaliśmy gospodarstwa agroturystyczne na Szlaku (Stadninę Koni w Kosowie Lackim, Latosowo, Zagrodę Mitowską, Banię, artystów ludowych (Małgosię Pepłowską, Ewę Mitowską). Uczestnicy spotkania wspominali "swoje" miejsca na Mazowszu znajdujące się na Szlaku.

5 grudnia 2016 r. przedstwiciele Zarządu LOT WGL wzięli udział w konferencji nt. polsko - białoruskiej współpracy transgranicznej w turystyce".

Konferencja dotyczyła dobrych praktyk w turystyce i współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą. W pierwszej części konferencji, w ramach dobrych praktyk, zaprezentowano kilka transgranicznych projektów turystycznych. W części warsztatowej - dyskutowano na temat dalszego rozwoju turystyki z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina. (Źródło: msport.gov.pl)

Szlak Wielki Gościniec Litewski zaprezentowali Leszek Celej oraz Danuta Grodzka-Wojdyna.

W dniach 24-25 listopada 2016r. LOT WGL uczestniczył w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie.  Prezentacji materiałów promocyjnych towarzyszyła degustacja "Dębskiej kawy żołędziówki", którą serwowała Gmina Dębe Wielkie. Kawa budziła duże zaintersowanie samym produktem oraz punktem dystrybucji kawy. Odwiedzający często pytali o możliwość zwiedzenia Mazowsza, najlepiej w niedalekiej odległości od Warszawy, co świadczy o tym, ze istnieje potrzeba tworzenia tego typu oferty. Pojawiały się również zapytania o noclegi, agroturystykę w okolicach Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego. Nawiązaliśmy również kontakty z touroperatorami z Litwy (Druskienniki, Wilno).

Podziękowania kierujemy do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Urzędu MArszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za udostępnienie stoiska i możliwość prezentacji Szlaku WGL.

23 listopada LOT WGL zagościł na "Salonie" Klubu Organizatorów Ruchu Turystycznego przy Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Spotkanie odbyło się w słynnej restauracji "Honoratka" w której często gościł sam Fryderyk Chopin. Jeśli mowa o Chopinie, to podczas prezentacji nie mogło zabraknąć "Dębskiej kawy żołędziówki", którą artysta często pijał. Kawę serwował Gościniec Goździejewski. Oprócz kawy zaserwowany został sękacz upieczony przez p. Ewę Mitowską (Mitowska Zagroda).

W sobotę, 19 listopada 2016 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu organizowanego przez PTTK i Samorząd Województwa Mazowieckiego "Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie". W konkursie wzięło udział 27 szkół z województwa mazowieckiego. B

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, współpracująca z LOT WGL,  w konkursie została odznaczona Brązową Odznaką Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie. 

Aby dostać odznakę należało wykazać się aktywnością i działaniami podjętymi na rzecz poznawania Mazowsza oraz współpracą z organizacjami działającymi w branży turystycznej. Przypomnijmy, że uczniowie szkoły brali udział m.in. w "Śniadaniu nad Liwcem: podczas III Miedzynarodowego Turnieju smaków na Zamku w Liwie, przebierając się w piękne stroje rycerzy i księżniczek.

Młodym odkrywcom Mazowsza gratulujemy i zachęcamy inne szkoły ze Szlaku WGL do aktywności, spacerów, wycieczek i rajdów na terenie m.in. Mazowsza i Podlasia. 

W dniach 14-16 października 2016r. LOT WGL brał udział w Targach turystycznych World Travel Show w Nadarzynie. Była to kolejna okazja do promocji Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego oraz atrakcji, które leżą na Szlaku.