Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Wszystkich członków LOT WGL zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Walne zebranie odbędzie się 20 lutego 2017r. o godz. 10.30 (I Termin) i 10.45 (II Termin) w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016 r.

4. Podjecie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2016r.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LOT WGL

6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016         

8. Wybór Prezesa LOT WGL

9. Wybór Członków Zarządu LOT WGL

10. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej 

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski 

Do pobrania: 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE