Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Lokalna Organizacja Turystyczna "Wielki Gościniec Litewski" od roku aktywnie współpracuje z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Jednym z najważniejszych działań w ramach tej współpracy było uczestnictwo w projekcie „Rozwój Sieciowych Produktów Turystycznych w województwie mazowieckim” (marzec – listopad 2013 r.), którego liderem z ramienia LOT WGL była Alina Simanowicz. W dniu 25 marca 2014 r. Walne Zebranie Członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przyjęło w swoje szeregi Lokalną Organizację Turystyczną "Wielki Gościniec Litewski".
W dniu 20 lutego 2014 r. Zarząd Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej podjął uchwałę nr 1/02/2014 w sprawie przyjęcia Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski w poczet swoich członków. Pierwszym efektem współpracy Lokalnej Organizacji Turystycznej "Wielki Gościniec Litewski" i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej będzie udział LOT WGL w Podlaskim Festiwalu Smaków i Podróży organizowanym w dn. 4-6 kwietnia w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.
Wielki Gościniec Litewski był przez kilka wieków jednym z najważniejszych traktów handlowych Rzeczypospolitej. Łączył Warszawę z Wilnem, czyli Koronę Polską z Wielkim Księstwem Litewskim, biegnąc przez Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Bielsk Podlaski, Białystok, Grodno. Trasa ta w poszczególnych latach zmieniała się, zbaczając z głównego traktu, jednak istnienie kilku wariantów gościńca nie zmieniało w sposób zasadniczy jego biegu. Z Wilna szlak prowadził do Rosji, zaś z Warszawy do najważniejszych stolic Europy.
Strona 4 z 4