Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Wybory Zarządu i Prezesa LOT WGL

Dnia 20 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków LOT WGL, podczas któego wybrano Władze LOT WGL.  Prezesem LOT WGL ponownie został wybrany Roman Postek (Dyrektor Muzuem Zbrojowni na Zamku w Liwie). Członkami Zarządu zostali wybrani: Maria Koc, Barbara Tekieli, Krzysztof Płochocki, Aneta Rybarczyk, Anna Piotrkowicz, Marcin Celiński. W skład Komisji Reiwzyjnej weszli: Zbigniew Bocian, Bogusława Retkowska, Maria Truszkowska. 

W spotkaniu udział wzięli  przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych, których LOT WGL jest członkiem. Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - Jan Błoński oraz dyrektor biura MROT - Iwona Majewska przedstawili propozycje współpracy przy promocji Szlaku Wielkiego Gościńa Litewskiego oraz formy promocji w newsletterze i wydawnictwach a także podczas targów turystycznych.

Marcin Ulanowski - Członek Zarządu Podlaskiej Organizacji Turystycznej zaprosił do współpracy przy promocji podlaskiej części szlaku, zadeklarował wsparcie przy organizacji wizyt studyjnych oraz promocji w internecie.

Podczas spotkania padło również wiele propozycji współpracy i wzajmenej promocji ze strony członków LOT, co bardzo cieszy i napawa nadzieją na dalszy rozwój produktu jakim jest Wielki Gościniec Litewski.