Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków  Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski. Walne  zebranie odbędzie się 19 marca 2018 r. na Zamku w Liwie. 

Pierwszy termin godz. 11.30. W przypadku nie zebrania się kworum (połowa liczby członków) wówczas zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 12.00. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 r.

Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

4. Podjecie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2017

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LOT WGL w roku 2017

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 r. i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.                                                    

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski  w tym: Znakowanie szlaku WGL - projekty