Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

III Bieg Pocztyliona - spotkanie w Bielsku Podlaskim

W dniach 4 -5 września LOT WGL włączyła się w ogólnopolską akcję Poczty Polskiej Bieg Pocztyliona. 4 września rowerzyści z Mińskiej Grupy Rowerowej i Węgrowa spotkali się w Bielsku Podlaskim, aby poznać jego historię  przygotować do porannego startu. 

Rowerzyści zwiedzali Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, gdzie o historii miasta i okolic opowiadał regionalista pan Doroteusz Fionik. 

5 wrześnie, o 5.00 rano spod ratusza w Bielsku Podlaskim grupa wyruszyła w kierunku Kleszczeli.  W Biegu udział wzięli również przedstawiciele Bielskiej Inicjatywy Rowerowej. 

Celem Biegu Pocztyliona jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach Podlasia         i pogranicza Polsko - Litewsko - Białoruskiego. O wspólnych tradycjach, wspólnej przeszłości, uformowanej przez szereg społeczności etnicznych,  kulturowych, wyznaniowych. Złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali życie za wolność i niepodległość. Popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności pocztowej w latach 1386 - 1611 na Szlaku Jagiellońskim, popularyzacji kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z eduka-cją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, a poprowadzenie biegu przez Wilno i Grodno , ma za zada-nie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za wschodnią granicą.