Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie wszystkich członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, które odbędzie się 27 grudnia 2018 roku na Zamku w Liwie. 

Pierwszy termin godz. 11.00. W przypadku nie zebrania się kworum (połowa liczby członków) wówczas zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 11.30.

1. Otwarcie Walnego Zebrania 

2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przedstawienie planu merytorycznego i finansowego na 2019 rok.

4. Przedstawienie propozycji przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych.

5. Ustalenie programu działań na 2019 rok- podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia planu finansowego i merytorycznego na rok 2019

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski

7. Zakończenie obrad 

 Plan Finansowy 

Plan Merytoryczny