Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze LOT Wielki Gościniec Litewski z działań za 2018 rok, odbędzie się 29 marca 2019 roku w Sokołowskim Ośrodku Kultury (ul. Wolności 27, Sokołów Podlaski) w "Galerii".

I termin - godz. 11.00 

II termin - godz. 11.15

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Wolnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2018 r.

 

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2018 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za wykonanie obowiązków w 2018 roku i zatiwerdzenie sprawozdania merytorycznego.

9. Zatwierdzenie przyjęcia nowych członków

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

 

 

Dokumenty do pobrania: 

Sprawozdanie finansowe za 2018r. 

Sprawozdanie merytoryczne za 2018r