Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(ie8warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002055free/index.php on line 46

Warning: include(): Failed opening 'ie8warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002055free/index.php on line 46

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Wielki trakt Warszawa - Wilno w XVIII wieku

„Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydawnictwo poświecone Wielkiemu Gościńcowi Litewskiemu, będącemu najważniejszym szlakiem handlowym i pocztowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Szlak, zwany też Wielkim Traktem Pocztowym lub Wielkim Traktem Warszawa – Wilno łączył stolicę Korony Królestwa Polskiego ze stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego i miał wpływ nie tylko na sprawne funkcjonowanie komunikacji w granicach ogromnego państwa, ale też na rozwój miejscowości przy nim usytuowanych.

 

 

Tekst publikacji dostępny po kliknięciu w okładkę

 

DSC07141 

 

DSC07151 
 DSC07142  DSC07143

 

Po dwóch wiekach od upadku traktu, który wiązał się z podziałem Rzeczypospolitej pomiędzy trzech zaborców, w Sokołowskim Ośrodku Kultury zrodził się pomysł na reaktywację dawnego traktu, jako szlaku turystycznego. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych, którzy dostrzegli w projekcie szansę na rozwój turystyki na terenie wschodniego Mazowsza i Podlasia. Do realizacji przedsięwzięcia powołana została Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, której celem będzie wytyczenie, oznakowanie i przede wszystkim promocja szlaku, jako jednej z największych atrakcji turystycznych wschodniej Polski.

Budowa szlaków turystycznych wzdłuż dawnych dróg handlowych, czy tras pielgrzymkowych ma miejsce w całej Europie. Ten sposób tworzenia infrastruktury turystycznej wydaje się bowiem najbardziej naturalny i atrakcyjny. Odtwarzanie dawnych traktów komunikacyjnych okazuje się dla turysty ciekawe, bo oprócz poznania walorów kulturowych i krajobrazowych, daje zwiedzającemu możliwość, żeby poczuł się jak podróżny, czy pielgrzym sprzed wieków, pozwala mu poznać specyfikę tej podróży, jej motywy, uwarunkowania i trudności.

Opracowanie Grzegorza Ryżewskiego uświadamia nam, jak ogromny potencjał kryje w sobie projekt reaktywacji Wielkiego Gościńca Litewskiego. Wielowiekowe, czasami burzliwe dzieje traktu, znani podróżnicy, którzy pozostawili po sobie opisy swoich peregrynacji z Warszawy do Wilna w pamiętnikach i unikatowe miejscowości po drodze, każda ze swoją wyjątkową historią, nigdzie indziej nie spotykanymi zabytkami i niezwykle gościnnymi ludźmi, których warto odwiedzić dla nich samych. Kumulacja walorów i atrakcji na szlaku gwarantuje jego sukces.

Dla wszystkich interesujących się przeszłością niniejsze wydawnictwo będzie źródłem wiedzy o zjawisku historycznym, w niewielkim do tej pory stopniu zbadanym i opisanym, a jakże istotnym w dziejach naszego kraju oraz regionów Mazowsza i Podlasia. Może też być inspiracją do działań na rzecz odtworzenia gościńca współcześnie i motywacją do spólnego działania ponad granicami gmin, powiatów, województw a nawet państw. Zachęcam więc Państwa do uważnej lektury z przekonaniem, że po jej zakończeniu zapragniecie jak najszybciej wyruszyć w podróż szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego.”

Maria Koc, etnograf
Dyrektor
Sokołowskiego Ośrodka Kultury